top of page

Deň mlieka

Sep 24, 2019

V rámci projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA sa slávil na našej škole SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH 2019. Vo vestibule školy sa počas prestávok konali degustácie mliečnych výrobkov pre žiakov a v zborovni pre všetkých zamestnancov školy. V popoludňajších hodinách sa degustovalo v priestoroch študentského domova. Čerstvý zákvas a syrové pochúťky z Mliekární AGROFARMA Červený Kameň každému chutili. Dúfajme, že sme týmto milým podujatím podporili ciele Dňa mlieka a upozornili tak na význam mlieka vo výžive ľudí.

bottom of page