top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
spsp_logo_400.jpg

Študijné odbory SPŠP

2950 M - poradenstvo vo výžive

Forma štúdia - denná

Dĺžka štúdia - 4 roky

Je to úplne nový odbor, ktorý ponúka naša škola. Pripravuje žiaka na činnosť  v oblasti hodnotenia, hygieny, kontroly a dozoru, distribúcie potravín s prihliadnutím na potrebu správnej výživy pri pohybových aktivitách.

Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, na rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k  športovému výkonu fyziologickými postupmi.

2949 6 00 - výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Forma štúdia - denná

Dĺžka štúdia - 4 roky

Pripravuje žiaka na činnosť stredného technicko-hospodárskeho pracovníka v oblasti potravinárstva, v oblasti hodnotenia hygieny, kontroly a dozoru výroby a predaja potravín.

V oblasti poradenstva a služieb spojených s výživou a ochranou zdravia a kvality života v gastronómii a prípravu žiakov na tvorbu výživových programov pre športovcov s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

poradenstvo vo vyzive
vyziva ochrana zdravia a hodnotenie potravin
potravinarstvo
bottom of page