top of page
Students Taking Exams

naša

spojená škola

RADA ŠKOLY

Zloženie RŠ pri Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra
v školskom roku 2021/2022:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Ľubica Bubáková 

PaedDr. Anton Čapistrák, PhD.

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Ing. Marcela Maračková

Zástupcovia rodičov:

Ing. Mgr. Zuzana Vajdová

Ing. Martina Biela

Bc. Luboš Vilček

Zástupca študentov: 

Ella Viktória Martošová

Členovia menovaní zriaďovateľom:

PhDr. Juraj Richter

Ing. Peter Oremus, PhD.

Ing. Igor Urbánik, PhD.

PhDr. Štefan Bugár, PhD., MBA

bottom of page