top of page
Students Taking Exams

naša

spojená škola

RADA ŠKOLY

Zloženie RŠ pri Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Jana Vanková

PaedDr. Anton Čapistrák, PhD.

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Ing. Marcela Maračková

Zástupcovia rodičov:

Ing. Mgr. Zuzana Vajdová

Ing. Martina Biela

Bc. Luboš Vilček

Zástupca študentov: 

Ella Viktória Martošová

Členovia menovaní zriaďovateľom:

PhDr. Štefan Bugár, PhD., MBA

Ing. Peter Oremus

Mgr. Daniel Balko

JUDr. Igor Kršiak

bottom of page