top of page
ziadostiastaznosti

kontakty 

Adresa školy

Spojená škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

ústredňa:

037/65 31 641

037/65 31 642

Riaditeľka školy:

PaedDr. Bibiána Fitalová​​

Sekretariát:

Mgr. Alena Hellebrandtová

tel. kontakt:

037/65 33 885 

037/69 25 015

e-mail: skola@spsnr.edu.sk

Školský internát

 

Mgr. Oľga Hudecová

zástupkyňa riaditeľky školy

 

adresa:

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

 

tel. kontakt:

037/65 31 641

037/69 25 042

 

Vrátnica ŠI:

037/73 33 489

 

 Adriana Kluková

referentka pre ubytovanie ŠI

037/65 31 641

037/69 25 014

Podávanie žiadostí a sťažností:

 

poštová adresa:

Spojená škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

e-mail: skola@spsnr.edu.sk

Školská jedáleň

PaedDr. Zuzana Savová, PhD.

vedúca školskej jedálne

037/69 25 022

 

Soňa Greenall

hospodárka ŠJ

037/69 02 062

037/65 31 608

e-mail: skola@spsnr.edu.sk

Kontaty SPSP

Vedenie školy

zastupca.jpg

PaedDr. Bibiána
Fitalová

Riaditeľka školy

Nada Spasicova.jpeg

Ing. Naďa Spasičová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre Hotelovú akadémiu

PaedDr. Janka Bolečková.JPG

PaedDr. Janka Bolečková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre Strednú priemyselnú školu potravinársku

riaditelstvo.jpg

Mgr. Zlata Maniačková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre šport a odbornú prax
pre Strednú športovú školu

Mgr. Ľubica Bubáková.jpg

Mgr. Ľubica Bubáková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť na Gymnáziu a Strednej
športovej škole

Mgr. Oľga Hudecová.jpg

Mgr.  Oľga Hudecová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre školský internát a mimoškolskú činnosť

Ing. Ľubomír Muzika.jpg

Ing. Ľubomír Muzika

Zástupca riaditeľky školy pre technické a ekonomické záležitosti

Vednie školy

KONTAKTY
SPŠP

PaedDr. Janka Bolečková

zástupkyňa riaditeľky školy

 

adresa:

Stredná priemyselná škola potravinárska

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

kancelária č. 31

ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 17, 29

037 / 65 31 642 kl. 17, 29

 

tel. kontakt:

037 / 6536 337
037 / 6925 016

 

e-mail: spsp@spsnr.edu.sk

KONTAKTY
HOTELOVÁ AKADÉMIA

​Ing. Naďa Spasičová

zástupkyňa riaditeľky školy

 

adresa:

Hotelová akadémia

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

 

kancelária č. 32


ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 13 

037/ 65 31 642 kl. 13


tel. kontakt:

037 / 69 25 013

037 / 65 36 335


e-mail: ha@spsnr.edu.sk
 

Kontakty HA

KONTAKTY

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

Mgr. Zlata Maniačková

zástupkyňa riaditeľky školy pre šport a odbornú prax pre SŠŠ

 

Mgr. Ľubica Bubáková

zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť

 

adresa:

Stredná športová škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

kancelária č. 19 (14)

ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 17, 29

037 / 65 31 642 kl. 17, 29

 

tel. kontakt:

037 / 65 36 336

037 / 69 25 017 (029)

 

e-mail: sog@spsnr.edu.sk

lubica.bubakova@spsnr.edu.sk

Konakty Stredná športová škola

KONTAKTY

GYMNÁZIUM

Mgr. Ľubica Bubáková

zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť 

adresa:

Gymnázium

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

kancelária č. 19

ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 17

037 / 65 31 642 kl. 17

tel. kontakt:

037 / 65 36 336

037 / 69 25 017

 

e-mail: lubica.bubakova@spsnr.edu.sk

Kontakty Gymnazium
pedag zamestnanci

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 037/ 69 250 + klapka

Titul
Priezvisko
Klapka
Miestnosť
Mgr.
Babjaková, PhD.
36
201
Mgr.
Balla
44
122
Mgr.
Balážiková
58
311
Mgr.
Barcajová
36
201
Ing.
Baruszová, PhD.
53
231
Mgr.
Bilic, PhD.
49
248
Mgr.
Blahová
48
120
Ing.
Bobušová
37
226
Mgr.
Bohátová
35
121
PaedDr.
Bolečková (zást. SPŠP)
16
31
Mgr.
Brezováková, PhD.
70
203
Mgr.
Bruník
28
310
Mgr.
Bubáková (zást. SŠŠ a GYM)
17
19
PaedDr.
Bullová
47
S3
Mgr.
Báreková
18
408
Mgr.
Bérešová
43
229
Mgr.
Chudá
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Demeterová
32
202
Mgr.
Drličková
32
202
PaedDr.
Filipová
61
135
PaedDr.
Fitalová (riaditeľka školy)
15
29
Mgr.
Foltán
40
TEV
Mgr.
Frančák
61
135
Ing.
Gajdošová
49
248
Mgr.
Griesbachová
50
TEO-ŠI
Ing.
Guniš
53
231
Ing.
Haladejová
32
202
Ing.
Hamadová
37
226
Mgr.
Hanakovičová
40
TEV
Mgr.
Hasprová
31
305
Mgr.
Hegedüšová
31
305
Mgr.
Hegedűs
36
201
Mgr.
Hečková
40
TEV
Mgr.
Hoppanová
10
409
Mgr.
Horková
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Hudecová (zást. ŠI)
42
104 - ŠI
PaedDr.
Höriková
10
409
Ing.
Ivaničová
18
408
Bc.
Ivančíková
50
TEO-ŠI
Ing.
Jandová (vedúca referátu RŠ)
63
30
Mgr.
Janíková
48
120
Doc. PaedDr. Ing.
Jedlička, PhD.
37
226
Ing.
Kabát, PhD.
20
141
Ing.
Kalincová
20
141
Mgr.
Kendrová
34
212
Kilianová Ľ.
44
122
Mgr.
Knížatová
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Kováčová
31
305
PaedDr.
Kuková, PhD.
65
216
Mgr.
Kunová
34
212
Mgr.
Kusá
32
202
PhDr.
Kálaziová, PhD.
48
120
RNDr.
Labaiová
23
217
Ing.
Lauková
49
248
Ing.
Ligačová
20
141
Mgr.
Lukácsová
49
248
Mgr.
Lužáková
58
311
Mgr.
Malicherová
18
408
Mgr.
Maniačková (zást. SŠŠ a GYM)
29
14
Mansard
23
217
Mgr.
Martonová
34
212
Ing.
Miklášová
20
141
Mgr.
Moravcová
45
114
Mgr.
Mrkvicová
10
409
Mgr.
Mráziková
32
202
PaedDr.
Nagyová
28
310
PaedDr.
Navarová
18
408
PaedDr.
Neirurerová
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Odráška, PhD.
61
135
PaedDr.
Ondrušová
28
310
Ing.
Pappová
67
Mgr.
Paulovičová
70
203
Ing.
Pisárová
35
121
Ing.
Pivarčiová
35
121
Mgr.
Pivarčiová
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Pixiades
20
141
Mgr.
Pogran
23
217
Mgr.
Polakovič
45
114
Ing.
Poláková
37
226
Mgr.
Prostredná
48
120
Ing.
Rothbauerová
53
231
Mgr.
Salayová
45
114
Mgr.
Sedlárová
45
114
Mgr.
Solárová
44
122
Ing.
Spasičová (zást. HA)
13
32
Ing.
Stanko
50
TEO -ŠI
Mgr.
Stümpelová
44
122
Mgr.
Szombathová
43
229
Mgr.
Tomascheková
36
201
Mgr.
Urdová
70
203
Mgr.
Vanková
34
212
Mgr.
Vilhanová
70
203
Mgr.
Woznicová
58
311
Mgr.
Zajac
61
135
PaedDr.
Čapistrák, PhD.
10
409
Ing.
Červeňanská
53
231
PaedDr.
Šafárik, PhD.
44
122
PaedDr.
Šubová
28
310

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 037/ 69 250 + klapka

Oddelenie
Meno
Klapka
Miestnosť
Bezpečnostný technik, technik PO
Mgr. Režo
25
13
Správca
Mgr. Mamrák
25
13
Technicko-ekonomické činnosti
Ing. Muzika
59
11
Školský internát - vrátnica
41
Školský internát - ubytovanie
Kluková
14
Sekretariát riaditeľky školy
Mgr. Hellebrandtová
15
29
Vrátnica školy, Ústredňa
Gočová M.
11
vrátnica
Regeneračné centrum
Majorovičová
38
Mzdová učtáreň
Ing. Maračková
19
17
Mliečny bar - vedúca
Ing. Papová
67
Mliečny bar - bar
Vavrovičová
68
Mliečny bar - kuchyňa
Mgr. Gáliková
69
Školská jedáleň - vedúca
PaedDr. Savová, PhD.
22
Školská jedáleň - hospodárka
Greenall
62
Finančné oddelenie
Ing. Mačeková M., Ing. Horková
24
18
Personálne oddelenie
Saparová
66
16
Referent majetku
PhDr. Bari
19
17
Tlačiareň
Jambor, Bc. Hrozenský
26
Tlačiareň
Točíková
27
Laborant – biológia
Chňapková
30
134
Laborant - chémia
Chňapková
51
235
Údržba
39
Spoločenská hala
Mgr. Gočová A.
47
Spoločenské akcie
Mačeková A.
0903 284 816
Bufet
Jakubičková
54
Cukráreň a mliekareň
Ing. Papová, Gáborová
64
Pekáreň
Benková
72
nepedagogicki zamestnanci
bottom of page