top of page
ziadostiastaznosti

kontakty 

Adresa školy

Spojená škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

ústredňa:

037/65 31 641

037/65 31 642

Riaditeľka školy:

PaedDr. Bibiána Fitalová​​

Sekretariát:

Eva Točíková

tel. kontakt:

037/65 33 885 

037/69 25 015

e-mail: skola@spsnr.edu.sk

Školský internát

 

Mgr. Oľga Hudecová

zástupkyňa riaditeľky školy

 

adresa:

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

 

tel. kontakt:

037/65 31 641

037/69 25 042

 

Vrátnica ŠI:

037/73 33 489

 

 Mária Motúzová

referentka pre ubytovanie ŠI

037/65 31 641

037/69 25 014

Podávanie žiadostí a sťažností:

 

poštová adresa:

Spojená škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

e-mail: skola@spsnr.edu.sk

Školská jedáleň

PaedDr. Zuzana Savová, PhD.

vedúca školskej jedálne

037/69 25 022

 

Soňa Greenall

hospodárka ŠJ

037/69 02 062

037/65 31 608

e-mail: skola@spsnr.edu.sk

Kontaty SPSP

Vedenie školy

zastupca.jpg

PaedDr. Bibiána
Fitalová

Riaditeľka školy

riaditelstvo.jpg

Mgr. Zlata Maniačková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre Strednú športovú školu a  Gymnázium

Mgr. Miriam Tomascheková.jpg

Mgr. Miriam Tomascheková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre Strednú športovú školu a Gymnázium

hudecova.jpg

Mgr. Oľga
Hudecová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre Domov mládeže a výchovu mimo vyučovania

Vednie školy

KONTAKTY
SPŠP

adresa:

Stredná priemyselná škola potravinárska

Slančíkovej 2

950 50 Nitra


ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 16

037/65 31 642 kl. 16


tel. kontakt:

037/ 69 25 016

037/65 36 337


e-mail: spsp@spsnr.edu.sk
 

KONTAKTY
HOTELOVÁ AKADÉMIA

adresa:

Hotelová akadémia

Slančíkovej 2

950 50 Nitra


ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 13 

037/ 65 31 642 kl. 13


tel. kontakt:

037 / 69 25 013

037 / 65 36 335


e-mail: ha@spsnr.edu.sk
 

Kontakty HA

KONTAKTY

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

Mgr. Zlata Maniačková

zástupkyňa riaditeľky školy

 

Mgr. Miriam Tomascheková

zástupkyňa riaditeľky školy

 

adresa:

Stredná športová škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 17

037 / 65 31 642 kl. 17

 

tel. kontakt:

037 / 65 36 336

037 / 69 25 017

 

e-mail: sog@spsnr.edu.sk

Konakty Stredná športová škola

KONTAKTY

GYMNÁZIUM

Mgr. Zlata Maniačková

zástupkyňa riaditeľky školy

 

Mgr. Miriam Tomascheková

zástupkyňa riaditeľky školy

 

adresa:

Gymnázium

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

ústredňa:

037 / 65 31 641 kl. 17

037 / 65 31 642 kl. 17

tel. kontakt:

037 / 65 36 336

037 / 69 25 017

 

e-mail: sog@spsnr.edu.sk

Kontakty Gymnazium
pedag zamestnanci

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 037/ 69 250 + klapka

Titul
Priezvisko
Klapka
Miestnosť
PaedDr.
Adlerová
44
122
Mgr.
Babjaková, PhD.
36
201
Mgr.
Balla
40
TEV
Mgr.
Balážiková
58
311
Ing.
Baruszová, PhD.
53
231
Bc.
Bekő
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Bilic, PhD.
49
248
Mgr.
Blahová
48
120
Ing.
Bobušová
37
226
Mgr.
Bohátová
35
121
PaedDr.
Bolečková
35
121
Mgr.
Brezováková, PhD.
70
203
Mgr.
Bruník
28
310
Mgr.
Bubáková
23
217
PaedDr.
Bullová
50
TEO-ŠI, S3
Mgr.
Báreková
18
408
Mgr.
Bérešová
31
305
Bc.
Chudá
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Demeterová
32
202
Mgr.
Drličková
32
202
Mgr.
Filipová
61
135
Ing.
Fitala, MSc., MBA
20
141
PaedDr.
Fitalová (riaditeľka školy)
31
Mgr.
Frančák
40
TEV
Ing.
Gajdošová
49
248
Mgr.
Griesbachová
50
TEO-ŠI
Ing.
Guniš
53
231
Ing.
Haladejová
32
202
Ing.
Hamadová
37
226
Mgr.
Hanakovičová
60
TEV
Mgr.
Hasprová
43
229
Mgr.
Hegedüšová
43
229
Mgr.
Hegedűs
36
201
Mgr.
Hečková
60
TEV
Mgr.
Hoppanová
10
409
Mgr.
Horková
21
27 TPP-ŠI
Bc.
Hudec
49
248
Mgr.
Hudecová (zást. ŠI)
42
104 - ŠI
PaedDr.
Höriková
10
409
Ing.
Ivaničová
18
408
Bc.
Ivančíková
50
TEO-ŠI
Ing.
Jandová
13, 49
248
Mgr.
Jungová
31
305
Ing.
Kabát, PhD.
20
141
Ing.
Kalincová
20
141
Mgr.
Kendrová
34
212
Mgr.
Kilianová
317
Kilianová Ľ.
44
122
Bc.
Knížatová
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Kováčová
43
229
PaedDr.
Kuková, PhD.
65
216
Mgr.
Kunová
34
212
PhDr.
Kálaziová, PhD.
317
RNDr.
Labaiová
23
217
Ing.
Lahučký
48
120
Ing.
Ligačová
20
141
Mgr.
Lukácsová
49
248
Mgr.
Lužáková
58
311
PaedDr.
Madleňáková
32
202
Mgr.
Malicherová
18
408
Mgr.
Maniačková (zást. SŠŠ a GYM)
17
19
Mgr.
Martonová
34
212
Ing.
Miklášová
20
141
Mgr.
Moravcová
45
114
Mgr.
Mrkvicová
10
409
Mgr.
Mráziková
32
202
PaedDr.
Nagyová
28
310
PaedDr.
Navarová
18
408
PaedDr.
Neirurerová
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Nocquet
23
217
Mgr.
Odráška, PhD.
61
135
PaedDr.
Ondrušová
28
310
PhDr.
Ostrožlíková
36
201
Ing.
Pappová
67
Mgr.
Paulovičová
70
203
Mgr.
Pilková
50
TEO-ŠI
Ing.
Pisárová
35
121
Ing,
Pivarčiová
35
121
Mgr.
Pivarčiová
21
27 TPP-ŠI
Mgr.
Pixiades
20
141
Mgr.
Polakovič
45
114
Ing.
Poláková
37
226
Mgr.
Prostredná
48
120
Ing.
Rothbauerová
53
231
Mgr.
Salayová
45
114
Mgr.
Sedlárová
45
114
Ing.
Spasičová
13, 32
202
Mgr.
Stümpelová
44
122
Mgr.
Szombathová
31
305
Mgr.
Tomascheková (zást. SŠŠ a GYM)
17, 33
19, 249
Mgr.
Urdová
70
203
Mgr.
Vanková
34
212
Mgr.
Vilhanová
70
203
Mgr.
Woznicová
58
311
Mgr.
Zajac
61
135
PaedDr.
Čapistrák, PhD.
10
409
Ing.
Červeňanská
53
231
PaedDr.
Šafárik, PhD.
40
TEV
PhDr.
Šimková
37
226
Ing.
Škandíková
53
231
PaedDr.
Šubová
28
310

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 037/ 69 250 + klapka

Oddelenie
Meno
Klapka
Miestnosť
Technicko-ekonomické činnosti
Ing. Šinkovič
11
59
Školský internát - vrátnica
41
Školský internát - ubytovanie
Motúzová
14
Sekretariát riaditeľky školy
Točíková
15
29
Vrátnica škola, Ústredňa
Gočová M., Motúzová
11
Regeneračné centrum
Majorovičová, Mačeková A.
38
Mzdové oddelenie
Ing. Maračková
19
18
Mliečny bar - vedúca
Ing. Papová
67
Mliečny bar - bar
Vavrovičová
68
Mliečny bar - kuchyňa
69
Školská jedáleň - vedúca
PaedDr. Savová, PhD.
22
Školská jedáleň - hospodárka
Greenall
62
Finančné oddelenie
Ing. Mačeková M., Ing. Horková
24
17
Personálne oddelenie
Saparová
66
16
Majetok
PhDr. Špacírová
19
18
Tlačiareň
Ing. Pileková, Jambor, Bc. Hrozenský
26
Tlačiareň
Sekerešová
27
Laborant – biológia
Chňapková
30
134
Laborant - chemia
Chňapková
51
235
Údržba
39
Spoločenská hala
Mgr. Gočová A.
47
Spoločenské akcie
Mačeková A.
25,52
Bufet
Jakubičková
54
Cukráreň a mliekareň
Ing. Papová, Gáborová
64
Pekáreň
Benková
72
nepedagogicki zamestnanci
bottom of page