top of page

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Naša škola umožňuje študovať aj študentom zo vzdialenejších miest

INTERNÁT

Sedemposchodová zrekonštruovaná budova v centre mesta má kapacitu viac ako 300 miest.  Študenti sú rozdelení na výchovné skupiny s počtom 25 až 28 študentov. Každá výchovná skupina má k dispozícii študovňu, klubovňu s TV, počítačovú miestnosť s internetom, vybavenú kuchyňu. Školský internát má aj vlastnú knižnicu s viac ako 3 500 titulmi. Od mája 2008 majú študenti k dispozícii aj školskú psychologičku.

Kontakty na školský internát

Mgr. Oľga Hudecová

Zástupca riaditeľa školy

pre Domov mládeže a výchovu mimo vyučovania

 

adresa:

Spojená škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra

tel. kontakt:

037/65 31 641, 037/69 25 042

Vrátnica ŠI

037/73 33 489

Adriana Kluková 

Referentka za ubytovanie na ŠI

 

tel. kontakt:

037/65 31 641, 037/69 25 014

internat.jpg
PA300004mala.jpg

UBYTOVANIE

Študenti sú ubytovaní v dvojlôžkových, alebo trojlôžkových izbách s plávajúcou podlahou, plastovými oknami, sociálnym zariadením, sprchovým kútom a sú zariadené novým nábytkom. V celej budove je možnosť pripojenia na internet. 

Poplatky za ubytovanie:

 • študenti Spojenej školy - 35 € / mesiac

 • študenti z iných škôl - 35 € / mesiac

Platby za ubytovanie  je možné uhrádzať  formou trvalého príkazu, alebo prevodom z účtu najneskôr do 20. dňa predošlého mesiaca. Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a včasné uhrádzanie poplatkov.

Pri zadávaní trvalého príkazu alebo prevodom z účtu je potrebné uviesť:

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0030 8613

Variabilný symbol: je uvedený v Edupage v časti PLATBY

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko stravníka + trieda

Vyúčtovanie preplatkov za stravu bude zrealizované koncom školského roka.

Preplatky budú vrátené na účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.

4.2.12_3.jpg

STRAVOVANIE

V školskej jedálni zabezpečené celodenné stravovanie (3 x denne) aj počas víkendov a prázdnin. Školská jedáleň je zároveň miestom pravidelnej odbornej praxe žiakov tretieho a štvrtého ročníka Hotelovej akadémie Nitra – preto je na obedoch príjemná obsluha. Stravovanie v škole dopĺňa školský bufet, kde si vždy vyberiete niečo chutné.

01m.jpg

Výdaj stravy:
raňajky:   6:30 – 7:45

obed:    11:30 – 14:30
večera: 18:00 – 19:00

Bližšie informácie ohľadom stravovania nájdete v časti Školská jedáleň.

VOĽNÝ ČAS

Počas prevádzky ŠI sú študentom k dispozícii 2 telocvične, stolnotenisová hala, posilňovňa so stacionárnymi bicyklami, tenisové kurty a kurty na plážový volejbal, či futbal, regeneračné centrum so saunou a od septembra 2008 aj 25m bazén.

Možnosť využitia voľného času na ŠI je zabezpečená činnosťou krúžkov:

 • čitateľský

 • hudobný

 • športový

 • stolnotenisový

 • stacionárne bicykle

 • literárny

 • volejbalový

 • regeneračný

 • plavecký
   

4.2.12_2.jpg

 Spolupráca s domovou radou

Na začiatku školského roka sa demokratickým spôsobom volia študenti do študentského parlamentu zo všetkých výchovných skupín. Zameranie parlamentu: pomoc pri organizovaní kultúrnych a športových akcií, spolupráca so stravovacou komisiou, predkladanie návrhov na zlepšenie podmienok pre študentov školského internátu.

Spolupráca s organizáciami v meste

Divadlo Andrea Bagara, Centrum voľného času Domino, Psychologická poradňa, telovýchovné zariadenia v meste – plaváreň, zimný štadión, športová hala Olympia, UKF.

Zo života na internáte > Slovenský deň (26.10.2017)

Žiaci Spojenej školy prezentovali na školskom internáte folklór, piesne, ľudové remeslá a tradičné slovenské jedlá.

bottom of page