top of page

Dni otvorených dverí

Dec 2, 2019

Žiaci Hotelovej akadémie sprevádzali záujemcov o štúdium po areáli školy, oboznámili ich s priebehom 5-ročného štúdia, uplatnením absolventov a odpovedali na otázky, ktoré sa týkali odbornej praxe, vyučovania predmetov ako technológia prípravy pokrmov, technika obsluhy alebo otázky o baristickom či barmanskom kurze, ktorého absolventi miešali nápoje na DOD.

bottom of page