top of page

TRIEDY A TRIEDNI UČITELIA
SPOJENEJ ŠKOLY

TRIEDY | STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

POČET

ŽIAKOV:

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Annamária Pivarčiová

UČEBŇA:

TRIEDA:

I. A SPŠP

19

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

321

POČET

ŽIAKOV:

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Erika Pixiades

UČEBŇA:

TRIEDA:

II. A SPŠP

20

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

putovná

POČET

ŽIAKOV:

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Katarína Navarová

UČEBŇA:

TRIEDA:

III. A SPŠP

17

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

putovná

POČET

ŽIAKOV:

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Jana Vanková

UČEBŇA:

TRIEDA:

IV. A SPŠP

20

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

406

TRIEDY  | HOTELOVÁ AKADÉMIA

TRIEDA:

I. A HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

324

TRIEDA:

I. B HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Nina Hasprová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

323

TRIEDA:

I. C HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Janka Kalincová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

322

TRIEDA:

II. A HA

POČET

ŽIAKOV:

22

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Dana Neirurerová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

306

TRIEDA:

II. B HA

POČET

ŽIAKOV:

30

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Andrea Nagyová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

307

TRIEDA:

II. C HA

POČET

ŽIAKOV:

24

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Zuzana Szombathová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

308

TRIEDA:

III. A HA

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Zita Šubová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. B HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Zdenka Hamadová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. C HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Anna Pivarčiová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

IV. A HA

POČET

ŽIAKOV:

30

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Mária Červeňanská

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

417

TRIEDA:

IV. B HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Michal Bilic, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

418

TRIEDA:

IV. C HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Mária Gajdošová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

419

TRIEDA:

V. A HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Ľubica Bubáková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

403

TRIEDA:

V. B HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Barbara Ligačová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

404

TRIEDA:

V. C HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Gabriela Woznicová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

405

triedyHA
SPORT+GYM

TRIEDY | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

TRIEDA:

I. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Nadežda Kendrová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

320

TRIEDA:

I. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Stümpelová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

319

TRIEDA:

I. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

34

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Filip Guniš

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

309

TRIEDA:

I. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

18

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Štefan Balla

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

101A

TRIEDA:

II. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Katarína Sedlárová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Kunová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Katarína Filipová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II.D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

12

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Michal Šafárik, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

41

TRIEDA:

III. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

23

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Katarína Drličková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

205A

TRIEDA:

III. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Zuzana Demeterová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Natália Malicherová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

9

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Silvia Vilhanová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

39

TRIEDA:

IV. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Kováčová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

420

TRIEDA:

IV. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

19

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Veronika Prostredná

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium + gymnázium-šport

UČEBŇA:

421

TRIEDA:

IV. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

35

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Anton Čapistrák, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

422

TRIEDA:

IV. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

12

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Zuzana Miklášová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

205B

TRIEDA:

SEPTIMA A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Mária Hőriková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - šport

UČEBŇA:

101B

TRIEDA:

SEXTA A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

11

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Lenka Haladejová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - šport

UČEBŇA:

38

TRIEDY | GYMNÁZIUM

TRIEDA:

I. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

34

TRIEDA:

II. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

35

TRIEDA:

III. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

16

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

213B

TRIEDA:

IV. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

16

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

40

TRIEDA:

OKTÁVA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

33

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

407

TRIEDA:

SEPTIMA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

36

TRIEDA:

SEXTA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

12

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

37

bottom of page