TRIEDY A TRIEDNI UČITELIA
SPOJENEJ ŠKOLY

TRIEDY | STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

TRIEDA:

I. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

18

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Katarína Navarová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

UČEBŇA:

321

TRIEDA:

II. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

22

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Jana Vanková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Jana Bolečková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

IV. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

24

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Alena Moravcová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + šport

UČEBŇA:

406

TRIEDY  | HOTELOVÁ AKADÉMIA

TRIEDA:

I. A HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Zita Šubová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

324

TRIEDA:

I. B HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Zdenka Hamadová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

323

TRIEDA:

I. C HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Anna Pivarčiová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

322

TRIEDA:

II. A HA

POČET

ŽIAKOV:

31

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Mária Červeňanská

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

306

TRIEDA:

II. B HA

POČET

ŽIAKOV:

30

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Michal Bilic, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

307

TRIEDA:

II. C HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Mária Gajdošová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

308

TRIEDA:

III. A HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Ľubica Bubáková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. B HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Barbara Ligačová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. C HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Gabriela Woznicová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

IV. A HA

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Naďa Spasičová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

417

TRIEDA:

IV. B HA

POČET

ŽIAKOV:

24

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Nina Hasprová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

418

TRIEDA:

IV. C HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Janka Kalincová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

419

TRIEDA:

V. A HA

POČET

ŽIAKOV:

24

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Mária Jandová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

403

TRIEDA:

V. B HA

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Erika Salayová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

404

TRIEDA:

V. C HA

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Zuzana Szombathová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

405

 
 

TRIEDY | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

TRIEDA:

I. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Lenka Budáčová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

320

TRIEDA:

I. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Zuzana Demeterová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

319

TRIEDA:

I. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Natália Malicherová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

309

TRIEDA:

I. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

11

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Silvia Vilhanová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

101A

TRIEDY | GYMNÁZIUM

TRIEDA:

I. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Zita Šubová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

213B

TRIEDA:

II. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Zita Šubová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

34

TRIEDA:

KVARTA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

18

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Zita Šubová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

40

TRIEDA:

KVINTA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Zita Šubová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

35