top of page

Fair play - výzva


Pripájame sa k početným gratuláciam

a Petre Vlhovej k srdečne blahoželáme k získaniu olympijského zlata v slalome!


Ďakujeme!


Dávame do pozornosti ďalšiu z výziev, ktorá je na tému fair play.

SOŠV - Slovenský olympijskÿ a športový výbor - vyzýva žiakov, aby natočili krátke video o význame fair play (max. 60 sekúnd) – napr. rozhovor s vašim kamarátom, spolužiakom, pedagógom, športovcom, osobnosťou zo spoločenského života o význame fair play v športe alebo v každodennom živote, alebo o situácii, keď ste boli svedkami či priamymi aktérmi udalosti s témou fair play.


Spôsob prihlásenia príspevku do výzvy:

1, pridať na stránku facebookovej skupiny OVEP - Olympijská výchova pre školy:

https://www.facebook.com/groups/olympijskavychovapreskoly


a zároveň


2, poslať na e-mail fairplay@olympic.sk.


Výzva trvá do 28. februára 2022.


Pre viditeľnosť príspevkov pridávajte na konci textu vášho príspevku hashtagy: #eyof2022 #ocep2022 #ovep #slovenskyolympijskytim


Viac o Fairplay: https://www.olympic.sk/fairplay45 views

Related Posts

See All
bottom of page