top of page

Otvorenie šk. roka 2022/23

Riaditeľstvo Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5. septembra 2022, t. j. v pondelok podľa nasledovného harmonogramu:


Spoločenská hala (vstup cez hlavný vchod školy)

  • 8:00 1. ročník SPŠP

  • 9:00 1. ročník HA

  • 10:00 1. ročník a Kvinta A SŠŠ

  • 11:00 1. ročník GYM

Učebne školy (zaradenie tried podľa harmonogramu na EduPage)

  • 9:00 vyššie ročníky SPŠP, HA, SŠŠ a GYM

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Žiaci vyšších ročníkov odkliknú vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage. Žiaci 1. ročníka si so sebou prinesú zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie na otvorenie školského roka dňa 5. septembra 2022. Tlačivo nájdete tu: písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf.

Všetkým žiakom prajeme veľa školských a športových úspechov a elán do učenia. Tešte sa z každého dňa v triednom kolektíve!
Pedagógom školy prajeme veľa trpezlivosti, radosť z práce a vďačných a šikovných žiakov!
1,176 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page