top of page

XVII. ročník iBobor

Ako naučiť žiakov základných a stredných škôl, že počítače nie sú len na surfovanie? Ten kto rád používa počítač, rád premýšľa a chcel si zmerať svoje sily v oblasti modernej informatiky, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami, zasúťažil si i v tomto školskom roku s iBobrom.

Do súťaže sa aj v tomto školskom roku zapojili žiaci všetkých štyroch organizačných zložiek. Boli zaradení do kategórií Junior a Senior. Podobne ako v minulých ročníkoch dostal žiak kód prostredníctvom EduPage, ktorým sa v určený novembrový deň prihlásil do svojho súťažného priestoru na webe v informatickej učebni. Tam našiel podľa svojej kategórie 15 úloh, ktoré mal vyriešiť za 40 minút.

BLAHOŽELÁME ÚSPEŠNÝM RIEŠITEĽKÁM z 9.11.2023 Viktórii Dobiášovej (II.F GYM) a Nele Kupcovej (III.F GYM), ktoré získavajú diplom!

Administrátor: Melinda Baruszová


61 views

Related Posts

See All

Commentaires


bottom of page