top of page

WocaBee šampionát 2021

V októbri 2021 sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok z cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti od základných škôl až po gymnáziá zo všetkých cudzích jazykov, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee.

Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov. V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci našej školy. Gratulujeme triedam IV. B - HA a V. A - HA, ktorej žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období 20. - 29. 10. 2021 nahrali denne v priemere 1030 bodov na žiaka. Žiaci v aplikácii získavajú body tzv. WocaPoints iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postúpili do krajského kola, ktoré bolo v termíne 3. - 12. 11. 2021.

Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu.

Mgr. Nina Hasprová

učiteľka ANJ129 views

Related Posts

See All

Kommentare


bottom of page