top of page

Vzácna návšteva z veľvyslanectva

Dňa 28.11.2022 našu školu poctila svojou návštevou jej excelencia Catherine Flumiani, veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku. Na pôde našej školy sme pani veľvyslankyňu privítali v krojoch, chlebom a soľou, čo sa jej veľmi páčilo. Po privítaní sme ukázali učebňu talianskeho jazyka. Následne sme sa presunuli do zborovne, kde boli žiaci našej školy pripravení vypočuť si prednášku. Jej cieľom bolo motivovať žiakov k štúdiu talianskeho jazyka pre možnosti uplatnenia sa nielen v cestovnom ruchu, ale aj v iných oblastiach života, ako je lingvistika, veda a technika, medicína, atď. Po prednáške mali žiaci možnosť pýtať sa na záležitosti, ktoré ich o talianskej téme zaujímali.

Prítomnosť pani veľvyslankyne bola pre nás obohacujúca a veríme, že aj žiaci sú motivovaní k lepšiemu výkonu v štúdiu talianskeho jazyka.


Mgr. Juraj Polakovič


110 views

Related Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page