top of page

Stretnutie s umením

V priestoroch našej školy bolo 24. októbra 2023 nainštalované výtvarné dielo SLOBODA VOĽBY, ktoré vystavovala aj Slovenská národná galéria. Jeho spoluautorkou je Mária Alžbeta Fúsková, žiačka Oktávy B GYM. Mária a jej kamarátka Dorota, na besede so spolužiakmi pútavo porozprávali o tom ako dielo vznikalo, aké posolstvo je v ňom ukryté.

„Medzinárodná platforma každoročne vyhlasuje súťaž "Máš umelecké črevo?" pre študentov stredných škôl. Ateliér Médea, v ktorom pôsobím od malička, ma spolu s mojimi kamarátkami oslovil, či sa nechceme do projektu zapojiť. Ústrednou myšlienkou súťaže bola sloboda voľby, ktorú sme sa rozhodli vyjadriť prostredníctvom vtákov. Stali sa prototypmi reprezentujúcimi rôzne životné príbehy, osudy, rozhodnutia. Vtákov sme vyrábali viacerými umeleckými technikami. Ich umiestnenie v klietke alebo mimo nej, závisí od ich príbehu.


Na projekte sme pracovali skoro celý rok podvedením pani učiteľky Márie Valentovej. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 60 umeleckých diel. Náš projekt sa dostal medzi štyri najlepšie. Získali sme špeciálnu cenu poroty vďaka výnimočnému a komplexnému spracovaniu ústrednej myšlienky. Naše dielo bolo jediné bezpečné a prístupné aj pre nevidiacich. Víťazné diela boli potom vystavené v SNG. Pre nás to bol neuveriteľný úspech a ocenenie našej práce. Veľmi sa teším, že moji pedagógovia sa rozhodli vystaviť dielo Vtáky v našej škole a takýmto spôsobom podporujú naše aktivity a zaujímajú sa o svojich študentov,“ povedala naša úspešná výtvarníčka Mária.Mgr. Miriam Tomascheková


68 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page