top of page

Súťaž v Piešťanoch

Študenti hotelovej akadémie Nitra na súťaži, ktorú organizovala Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch.


Študenti hotelovej akadémie Nitra: Natália Nagyová z V.B a Marián Sloboda z III.C sa zúčastnili v doprovode Ing. Mareka Stanka súťaže, ktorú organizovala Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch. Svoje vedomosti a zručnosti si súťažiaci, ktorých bolo spolu 102, mohli zmerať v 5 rôznych kategóriách: barmani, baristi (príprava kávy), tea tendristi (príprava čaju), someliéri a čokolatiéri.Naši študenti sa zúčastnili súťaže Mladý someliér a aj keď sme sa neumiestnili na popredných miestach, obaja boli so sebou spokojní, avšak s nevyhnutným záväzkom do budúcna, že stále je na čom pracovať. Úlohy v ich súťažnej kategórii pozostávali z testu, ktorý ich preveril zo znalostí vinohradníckeho zákona, prehľadu o slovenských vínach a ich odrodách, ale taktiež z otázok, ktorých obsah je náplňou učebných osnov hotelových akadémii.

Praktická časť súťaže pozostávala z degustácie konkrétnych vzoriek vín, kde každý súťažiaci dostal 5 vzoriek bieleho a 3 vzorky červeného vína. Ich úlohou bolo pomenovať odrodu a napísať chuťové vlastnosti vína podľa danej odrody. Posledná časť prebehla ako servis vína pri stole hosťa, kde si účastník vylosoval jedlo, ku ktorému musel vybrať príslušnú odrodu vína a podľa gastronomických a someliérskych pravidiel ju charakterizovať a otvoriť pri stole hosťa.

Do finále postúpili traja súťažiaci s najväčším počtom bodov, ktorí si medzi sebou zmerali sily v rámci podávania šumivého vína pri stole hosťa a korekcie chýb vo vínnej karte.

7 views

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page