top of page

Súťaž v písaní na PC

V kategórii „začiatočníci“ si tento rok svoje výkony v rýchlostnom desaťminútovom odpise pri uplatnení desaťprstovej hmatovej metódy mohli medzi sebou porovnať študenti II. roč. HA so študentmi I. roč. SPŠP.

Dosiahnuté výkony študentov sa posudzovali podľa týchto kritérií:

  • dosiahnutie čo najvyššieho počtu čistých úderov za minútu - ČÚ/min.

  • dosiahnutie čo najvyššieho percenta presnosti


V konkurencii 15 súťažiacich sa víťazmi školského kola súťaže stali:

  • 1. Ľuboš Šimko z II.B HA s výkonom 286 ČÚ/min. a presnosťou 99,38%

  • 2. Patrik Molnár z II.A HA s výkonom 203 ČÚ/min. a presnosťou 99,53%

  • 3. Dominik Valúška I.A SPŠP s výkonom 181 ČÚ/min. a presnosťou 99,33%


Súťaž prispela k zvýšeniu počítačovej gramotnosti študentov. Zorganizovali ju Ing. Škandíková, Ing. Haladejová a pri opravách odpisov tiež pomáhala Ing. Spasičová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!
33 views

Related Posts

See All
bottom of page