top of page

Súťaž Jazykový kvet Klasik 2021/2022

Vrámci jazykovej súťaže naša žiačka Michaela Lovászová z I. A ako jediná reprezentovala Hotelovú akadémiu v nemeckom jazyku v prevzatej tvorbe. Naučila sa hovoriť spamäti príbeh z detského sveta v trvaní do 6 minút. Pripravovala ju pani profesorka Šubová do okresného aj do krajského finále, v ktorom sa umiestnila na peknom 2. mieste.

Srdečne jej gratulujeme, veríme, že bude v tom ďalej pokračovať a zdokonaľovať sa tak v nemčine.


Triedna profesorka PaedDr. Zita Šubová

117 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page