top of page

Puškinov pamätník

Po druhý raz sa na našej Spojenej škole uskutočnila 08. 12. 2022 súťaž v prednese ruskej poézie a prózy. Záujem prejavili študenti zo Strednej športovej školy, Francúzskeho gymnázia a Hotelovej akadémie.


Vypočuli sme si krásne ruské básne, bájky, rozprávky a príbehy. Trojčlenná komisia hodnotila úroveň ovládania textu spamäti, peknú výslovnosť a prednes s estetickým dojmom. Snaha žiakov bola ocenená ruskými knihami, čokoládou a diplomom na pamiatku. Zvlášť sme ocenili aj študentov z Ukrajiny. Atmosféra bola príjemná, mali sme pekný kultúrny zážitok a tešíme sa na ďalší ročník.

PaedDr. Zita Šubová

koordinátorka súťaže190 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page