top of page

Puškinov pamätník

Po prvý raz sa uskutočnila na našej Spojenej škole súťaž v prednese ruskej poézie a prózy - Puškinov pamätník. Záujem prejavilo dostatok študentov zo SŠŠ, Francúzskeho gymnázia, Hotelovej akadémie aj SPŠP.


Trojčlenná komisia hodnotila úroveň ovládania textu spamäti, peknú výslovnosť a prednes s estetickým dojmom. Vypočuli sme si krásne ruské básne, bájky, rozprávky aj príbehy. Snaha žiakov bola ocenená ruskými knihami, sladkým potešením a diplomom na pamiatku. Veríme, že študenti sa budú v tomto ľúbozvučnom jazyku ďalej zdokonaľovať a budú sa tešiť spolu s nami na ďalší ročník v budúcom školskom roku.


Organizačne pripravila súťaž vyučujúca RUJ PaedDr. Zita Šubová za čo jej patrí vďaka.17 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page