top of page

Prednáška o EÚ a dezinformáciách

Sieť EUROPE DIRECT zastáva funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.

V rámci aktivít Europe Direct Nitra sa 30. 5. 2023 uskutočnili na našej škole prednášky o Eúrópskej únii, dôvodoch i procese jej vzniku, jej hlavných hodnotách a politikách, výhodách členstva v EÚ, o tom, čo EÚ prináša mladých ľuďom v súčasnosti. Druhá časť sa venovala dezinformáciám, ich rôznym typom, zdrojom a hrozbám a možnostiam zvyšovania mediálnej gramotnosti.

EUROPE DIRECT je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Jej služby tvoria:7 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page