top of page

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Nela Kupcová postupuje do celoslovenského kola Olympiády vo francúzskom jazyku!

 

Dňa 09.02.2024 sa na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovala, ako aj minulý rok, Nela Kupcová (III.F GYM), ktorá jasne zvíťazila v kategórii 2C so súčtom bodov 87 z celkového počtu 100 a postúpila do celoštátneho kola. Súťaž sa bude konať dňa 09.04.2024 v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Do krajského kola postúpila po suverénom víťazstve (94,5 bodov zo 100) v školskom kole, ktoré sa konalo dňa 07.12.2023 v priestoroch Spojenej školy, Slančíkovej 2 v Nitre. Súťaže sa zúčastnili aj traja žiaci Oktávy B – Peter Gavor, Ivan Šulko a Adam Vogel. Druhé miesto patrilo Ivanovi Šulkovi, ktorý o jediný bod predstihol svojho spolužiaka Adama Vogela na bronzovej pozícii.  

Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti, test bol vytvorený podľa pokynov IUVENTY. Žiaci mali možnosť preukázať rozsah svojich jazykových zručností v počúvaní a čítaní s porozumením, používania jazyka v kontexte, písanom a hovorenom prejave. Skúšobná komisia sa skladala z dvoch členov – Mgr. Pogran a Mgr. Martonová.

 

Srdečne gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a záujem a Nele držíme palce v celoslovenskom kole!

Mgr. Linda Pogran

73 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page