top of page

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 22. novembra 2022 sa na všetkých organizačných zložkách Spojenej školy uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktorá je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti talentovaných žiakov stredných škôl. V tomto roku sa do súťaže zapojilo v troch kategóriách – 2A, 2B a 2D spolu 57 žiakov a 13 vyučujúcich, ktorí zastrešili súťaž svojou účasťou v pozícii predsedníčok a členiek skúšobných komisií. Olympiáda pozostáva z písomnej a ústnej časti, ktorej sa zúčastnilo 56 žiakov.


Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:


Kategória 2A 1. miesto: Nela Kopcová – II. F GYM - postup do okresného kola

2. miesto: Branislav Nemčovič – II. A HA

3. miesto: Martin Broďáni – II. A SSŠ


Kategória 2B 1. miesto: Monika Nýriová – oktáva B GYM - postup do okresného kola

2. miesto: Soňa Felšöciová – septima B GYM

3. miesto: Samuel Koprda – V. A HA


Kategória 2D

1. miesto: Rebeka Kakašová – III. A SPŠP - postup do okresného kola

2. miesto: Katarína Lenická – I.A SPŠP

3. miesto: Matúš Belák – II.A SPŠP


Úspešným riešiteľom boli slávnostne odovzdané za prítomnosti pani riaditeľky školy PaedDr. Fitalovej a pani zástupkyne školy Mgr. Maniačkovej za prvé tri miesta diplomy a knižné poukážky. Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme, víťazom želáme veľa úspechov v okresnom kole a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu opäť budúci školský rok.


Mgr. Helena Bérešová134 views

Related Posts

See All

Kommentare


bottom of page