top of page

Na záver školského roka

Žiakom, pedagógom i rodičom...

Ďakujem všetkým zamestnancom škôl za ich úsilie a vynaloženú prácu pri výchove a vzdelávaní detí. Veľmi si vážim Vašu prácu, ktorá je práve v tejto dobe veľmi potrebná a nenahraditeľná. Milí žiaci, Vám želám príjemné prežitie letných prázdnin, aby ste načerpali dostatok energie a oddýchli si. Od septembra nás všetkých čaká viacero zmien. Prvých 40 škôl naprieč celým Slovenskom začne učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Zároveň pribudne ďalších 16 nových regionálnych centier podpory učiteľov. Budúci školský rok bude preto prelomovým na ceste zmeny k vzdelávaniu 21. storočia,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora (Zdroj: www.minedu.sk)


235 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page