top of page

Naša škola získala prestížne ocenie

Spojenej škole v Nitre sa podarilo získať prestížne ocenenie. Na celom svete sa ním môže pochváliť 158 škôl, medzi nimi aj táto jedna z nášho mesta.


Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Leonzi v piatok 16. decembra Spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre udelil ocenenie LabelFrancÉdu­cation, ktoré je certifikátom udeľovaným za kvalitnú výučbu francúzskeho jazyka. „Je to pečať kvality a veľmi vysoké ocenenie ministrom zahraničných vecí Francúzskej republiky. Na celom svete má tento certifikát 158 škôl a my sme medzi nimi. Verím, že to bude motivovať študentov k ešte lepším výsledkom v štúdiu,“ povedal riaditeľ školy Jaroslav Maček.


Ako pripomenul, francúzsky veľvyslanec osobne pozdravil aj žiakov školy. Tí najlepší si z jeho rúk prevzali za dosiahnuté výsledky diplomy. „Ocenených bolo 59 študentov. Všetci sa učia francúzštinu a píšu francúzske testy, ktoré sa aj vo Francúzsku opravujú. Naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky, preto pán veľvyslanec prišiel na našu školu osobne,“ uviedol Maček.


Spojená škola v Nitre sa pričlenila k štyrom bilingválnym gymnáziám, ktoré už pečať kvality získali. Zároveň je prvou slovenskou školou, ktorá certifikát získala, hoci má iba sekciu s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka. Francúzsky veľvyslanec ocenil, že na Spojenej škole študuje veľký počet mladých ľudí, ktorí v skúškach DELF dosiahli vysoký počet bodov. Zároveň vyzdvihol aj skutočnosť, že študenti sa neučia iba samotný jazyk, ale vo francúzštine študujú geografiu, dejepis a občiansku náuku a škola sa zameriava aj na propagáciu francúzskej kultúry.


Ocenenie  LabelFrancÉdu­cation
Ocenenie LabelFrancÉdu­cation

22 views

Related Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page