top of page

MODELOVÝ EURÓPSKY PARLAMENT

Dňa 15. 10. 2021 sa tri žiačky gymnázia, z tried s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka – Diana Pavlovičová (septima B), Lenka Križanová (oktáva B) a Alena Lenďáková (oktáva B) zúčastnili 8. ročníka Modelového Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Podujatie bolo organizované z iniciatívy európskeho kampusu Sciences Po v Dijone, s podporou Európskej komisie, Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, Informačnej kancelárie na Slovensku Európskeho parlamentu, ako aj Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Na podujatie sa pripravovalo 16 študentov a pracovala s nimi lektorka Mgr. Iryna Nocquet, ale bohužiaľ, v súlade s aktuálnymi opatreniami sa nakoniec mohli zasadnutia zúčastniť len plne zaočkovaní.

Cieľovou skupinou podujatia boli gymnazisti ovládajúci francúzsky jazyk (požadovaná úroveň minimálne B1), ktorí sa chcú hravým a praktickým spôsobom dozvedieť, ako funguje Európsky parlament. Počas dňa sa tak na chvíľu ocitli v koži europoslancov, aby našli spoločné riešenie a kompromis pri prijímaní konkrétneho parlamentného uznesenia. Počas jednotlivých rozpráv mohli vystúpiť s príspevkom vo francúzštine alebo v slovenčine, pričom každý z účastníkov dostal tesne pred podujatím presne stanovenú úlohu.

Dievčence mali príležitosť osvojiť si niektoré termíny vo francúzskom jazyku so zameraním na:

- rôzne formy argumentácie a formulovanie textu s cieľom presvedčiť a získať prívržencov na svoju stranu - slovnú zásobu o aktuálnych témach, európskych inštitúciách a na hlavnú tému MEP, ktorá bude oznámená neskôr.

Umožnilo im tiež oboznámiť sa s budovaním EÚ a fungovaním jej inštitúcií, ktoré sú základom francúzskej a slovenskej demokracie.

Simulácia Európskeho parlamentu bola tento rok aj príležitosťou vybrať dvoch študentov, ktorým ponúkli účasť na prvom ročníku "Lycée d'Europe". Pôjde o týždňový pobyt, ktorého sa zúčastnia stredoškoláci z celej EÚ a bude sa konať v Štrasburgu od 12. do 19. februára 2022.


29 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page