top of page

Celoštátna rečnícka súťaž "Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka"

v Bratislave v priestoroch Súkromnej ZŠ s v. j. slovenským a ruským sa uskutočnil 16. ročník celoštátnej súťaže „Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka“. Súťaže sa zúčastnil Jakub Árendáš, žiak IV. C triedy HA a Viktória Veselovská zo septimy B ŠG. Viktória obsadila 2. miesto v II. kategórii. Jakub už v minulých ročníkoch reprezentoval našu školu, získal po sebe 2.-krát 1. miesto v II. kategórii. Tento rok dostal z rúk odbornej poroty mimoriadnu cenu za originálny a obsahovo kvalitný text a vynikajúci rečnícky prejav.

Alexander Dubček patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského národa. Má mnoho obdivovateľov, uznávajú ho doslova na celom svete. Svojím hlásaním „socializmu s ľudskou tvárou“ sa zapísal do dejín spojených najmä s udalosťami Pražskej jari v roku 1968.

Poslaním súťaže je rozvíjať rečnícke umenie jazykovej kultúry a komunikácie dnešnej mládeže. Jakub Árendáš sa zhostil tejto úlohy veľmi dobre. Jakuba už 3.-krát pripravovala na súťaž Mgr. Alena Moravcová, ktorá hovorí o Jakubovi ako o veľmi talentovanom študentovi, ktorý pristupoval k súťaži s pokorou a zodpovednosťou. Súťaž je ako celoštátna podrobne charakterizovaná v organizačnom poriadku Ministerstva školstvaVVaŠ SR. Námet na súťaž pripravili Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. a PhDr. Viliam Hotár, CSc.

Organizačného zabezpečenia súťaže sa ujalo OZ Zdravá spoločnosť s finančnou dotáciou MŠV VaŠ SR.

Odbornú a rétorickú úroveň súťažiacich hodnotila odborná porota zostavená z profesionálov z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života:

  • Doc. Mgr. art. J. Sarvaš - predseda poroty, zaslúžilý umelec, publicista, herec, nositeľ vyznamenania Pribinovho kríža II. triedy,

  • PhDr. Natália Ihnátková, CSc., ktorá pôsobila ako dlhoročná pracovníčka Výskumného ústavu pedagogického a ŠPÚ, hlavná autorka učebníc slovenského jazyka a literárnych čítaniek pre gymnáziá a SŠ, redaktorka časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole,

  • PhDr. Mária Jana Jablonská, pôvodne slovenčinárka, novinárka, poetka a spoluautorka učebníc slovenského jazyka pre SŠ,

  • PhDr. Ľubomír Pajtinka, šéfredaktor časopisu Rodina a škola, bývalý poradca ministra školstva SR,

  • PhDr. František Švába, dlhoročný pracovník MŠ SR, jeden zo zakladateľov tejto celoslovenskej súťaže.5 views

Related Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page