top of page

Live action role-play na Gymnáziu

Dňa 8.9.2023 sa na našej škole uskutočnil LARP (Live action role-play), ktorý trval sedem hodín.

Na začiatku sme sa všetci zoznámili s tútorkami, ktoré nám predstavili program.


  • Program pozostával z úvodu, ktorého cieľom bolo oboznámiť nás s pojmom LARP a následne nám vysvetliť, ako bude program prebiehať.

  • Ďalšou časťou programu bol predlarpový workshop, ktorý zahŕňal dve aktivity. Prvou aktivitou bol výber obrázka, podľa ktorého sme si museli predstaviť a odprezentovať svoju budúcnosť. Druhá aktivita začala tým, že sme dostali papiere, na ktoré sme si napísali mená. Tieto papiere sme si navzájom vymieňali a kreslili portrét toho, koho meno bolo na papieri.

  • Po krátkej prestávke sme boli uvedení do pravidiel LARPu, rozdelili nás do sociálnych vrstiev, v rámci ktorých sme si vybrali roly, ktoré sme hrali. Potom nás rozdelili do skupín, ktoré znázorňovali rodiny a všetci sme sa presunuli do svojich domčekov. Dostali sme scenár hry, podľa ktorého celá hra prebiehala. Tento scenár obsahoval úlohy na každý deň v rámci hry, za ktoré sme dostávali kryštáliky znázorňujúce peniaze. Celý dej hry trval šesť dní, počas ktorých sa dej zamiešal, nastal zvrat a hra nás natoľko pohltila, že to vyvrcholilo konfliktom.

  • Na záver bola veľmi dôležitá reflexia, počas ktorej nám vysvetlili celú pointu hry a mali sme možnosť si vydiskutovať emócie, ktoré v nás hra vyvolala. Zistili sme, že to zobrazovalo historickú udalosť týkajúcu sa predvečera II. svetovej vojny a procesu dostávania sa Hitlera k moci.

Bola to veľmi dobrá skúsenosť a zážitok, vďaka ktorému sme si uvedomili veľmi veľa podstatných vecí v živote.

Žiaci IV. F GYM

80 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page