top of page

Krajské kolo Chemickej olympiády

26. a 27. januára 2022 sa v priestoroch našej školy konalo Krajské kolo Chemickej olympiády v najvyššej kategórii A. Deväť najlepších chemikov z Nitrianskeho kraja si v našich laboratóriách najprv zmeralo sily v praktickej časti a nasledujúci deň v teoretickej časti CHO. Úsilie žiakov bolo veľké, prví traja totiž postúpili do Celoslovenského kola.

Na bezproblémový chod pri písaní teoretických úloh v triedach a v laboratóriách počas päťhodinových pokusov z organickej a analytickej chémie dozerala Krajská komisia CHO. Pracovné nasadenie mladých chemikov môžete vidieť na priložených fotografiách.


Ing. Anna Bobušová; Ing. Anežka Poláková

138 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page