top of page

Kolekcia linkov SID pre vás!

Deň bezpečného internetu (Safer Internet Day – SID) je najvýznamnejšie podujatie na zvyšovanie povedomia o online svete a jeho rizikách či príležitostiach. Tento rok sme slávili už 20. ročník SID, a to v utorok 7.2.2023. Žiaci sa najprv úspešne zapojili do výzvy krátkymi videami.

Keďže jediný deň nie je postačujúci na túto vysoko aktuálnu tému, preto sa jej žiaci Spojenej školy venovali na hodinách INF a API aj v rámci ďalších aktivít. Súbor niekoľkých aktivít sa pretavil do pilotného projektu eTwinning BEZPEČNE ZA POČÍTAČOM A NA INTERNETE pod vedením Ing. Melindy Baruszovej, PhD.

Hlavným cieľom projektu je získať väčšiu digitálnu odolnosť žiakov a výstupom je súbor užitočných odkazov, ktoré majú slúžiť ako zdrojový materiál pre prehĺbenie poznatkov o bezpečnostných rizikách online sveta.

  • je verejne dostupná na školskej webstránke (vždy v sekcii Štúdium-Predmety)

  • nech poslúži žiakom, rodičom, učiteľom nielen vo vyučovacom procese

  • ...a čo znamená eTwinning? Dozviete sa tu.

Nech nám všetkým na našej digitálnej bezpečnosti skutočne záleží!
83 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page