top of page

Kde možno pokračovať v štúdiu s využitím FRJ?


Dňa 23.2.2022 sa študenti oktávy B a septimy B stretli s pánom Doc. Frédéricom Delaneuville, PhD., ktorý pôsobí ako koordinátor Francúzskeho programu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej činnosti zastrešuje výučbu predmetov zameraných na európske právo, európske obchodné právo, obchodné rokovanie, francúzske obchodné právo, právnická francúzština a manažment a v rámci svojej prednášky zrealizoval so žiakmi niekoľko aktivít zameraných práve na obchodné rokovania a vyjednávania. Informoval ich tiež o možnostiach štúdia na Fakulte managementu, kde je v rámci magisterského programu v oblasti európskych štúdií možné získať diplom z francúzskej univerzity navyše k slovenskému diplomu. Na záver odpovedal na otázky žiakov k možnostiam študijných pobytov v rámci programu Erasmus, pri ktorých môžu využiť svoju znalosť francúzskeho jazyka.87 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page