top of page

Interaktívne vzdelávacie programy

V pondelok 6. novembra, sme my, príma A a príma B boli vo výchovnovzdelávaciom centre "Atlantis Levice".


Zúčastnili sme sa interaktívnych vzdelávacích programov "Historický vývoj Zeme" a Historické a novodobé vynálezy".


Vyskúšali sme si, ako fungujú howerboardy, zalietali sme si s dronmi a prezreli si vybrané interaktívne filmy na 9D simulátore. Na laserových elektronických meračoch sme merali vzdialenosť, intenzitu hluku a teplotu statického predmetu.
6 views

Related Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page