top of page

Informácie o prihláškach na SŠŠ

Podanie prihlášky: do 20.03.2024


Povinné prílohy k prihláške:

  • vyjadrenie lekára (v odbore telovýchovné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti - na prehliadku sa môžete prihlásiť aj v telovýchovnej ambulancii Kardiocentra Nitra prostredníctvom mailu: sportovci@kcnr.sk

  • potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je zaradený v zozname talentovaných športovcov - NIE JE POTREBNÉ, stačí priložiť potvrdenie zo športového klubu o registrácii


Ďalšie informácie na linku:2,337 views

Related Posts

See All

תגובות


bottom of page