top of page

Heuréka - vyhrali sme!

Dňa 24.3.2022 nabral náš školský mikrobus smer > Bratislava. Vtedy sme ešte netušili, že vezie víťazov súťaže Fyzika v našom živote, ktorí si cenu za prvé miesto prevzali počas slávnostného programu v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Študenti fyzikálneho seminára Richard Škoda, Veronika Synčáková, Lenka Čanakyová, Marián Vanovský, Tijana Feketeová, Dalibor Jung, Frederika Kolesárová, Linda Koščová, Nina Húsková sa formou videa pokúsili o najlepšie vysvetlenie vedeckej témy pozorovateľnej v našom každodennom živote.

Ako už z predchádzajúceho príspevku viete, spracovali tematiku Archimedovho zákona vo forme návodu, ako sa neutopiť, aj keď celkom neodhadnete svoje plavecké schopnosti. “Matfyzáci“ oživili samotného Archimeda zo Syrakúz a či veríte, či nie, tento sa prechádzal po chodbách našej školy pokrikujúc svoje známe: „Heuréka!“. Objavil sa dokonca v našom plaveckom bazéne, kde svoj zákon názorne vysvetlil študentom a s ukážkami mu pomohla aj naša úspešná plavkyňa Tijana Feketeová, juniorská majsterka Slovenska (50 m motýlik). O tomto všetkom podali svedectvo redaktori televízie Matfýza. Pozrite si víťazné video.

„Bolo to super! Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bola laserová show a premietali sa víťazné videá. Po krátkej prestávke na občerstvenie sme absolvovali prehliadku Aurelia, počas ktorej sme si vyskúšali množstvo pokusov a potrápili sa hlavolamami, no zažili sme tu aj kopec srandy. Perfektná rozlúčka so strednou školou,“ vyjadrili sa študenti.

Úspech “Matfyzákov“ zaujal aj redaktorov TV Nitrička, ktorí ho spracovali vo svojej reportáži.

Srdečne blahoželáme k prvému miestu a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu školy. Študentský tím viedli PaedDr. Anton Čapistrák, PhD., Mgr. Zuzana Szombathová a Mgr. Miriam Tomascheková. Osobitné poďakovanie patrí Radke Škodovej za grafické spracovanie videa. Želáme ešte veľa podobných úspechov našim “matfyzákom“ počas ich vysokoškolského štúdia!

307 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page