top of page

Exkurzia v synagóge

Katedra filozofie a politológie FF UKF v Nitre, v zastúpení PhDr. Márie Kočnerovej, PhD., organizovala dňa 14.11.2022 v nitrianskej synagóge prednášky na tému židovstva a arabskej kultúry. Zúčastnili sa jej aj žiaci III.F GYM so svojou triednou učiteľkou Mgr. Janou Kilianovou. Mohli si tak vypočuť zaujímavé rozprávanie z úst Mgr. Kataríny Potokovej o židovských tradíciách a PhDr. Evy Al-Absi, PhD. o zaujímavostiach arabského sveta.


46 views

Related Posts

See All
bottom of page