top of page

Európsky deň jazykov

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom!“

26. september bol v roku 2001 vyhlásený Radou Európy a Európskou úniou za Európsky deň jazykov.

Krátkou rozhlasovou reláciou sme si aj na našej škole tento deň pripomenuli, aby sme si dôležitosť učenia sa cudzích jazykov spoločne uvedomili!

V relácii sa predstavili šiesti študenti v jazyku, ktorý sa na našej škole učia t.j po anglicky Laura Mikulášová II.A HA, po nemecky Radoslav Smatana – III.B HA, po francúzsky Nela Kupcová - II.F GYM, po španielsky Petra Machová - II.C HA, po rusky Nina Dreisigová - I.A SŠŠ, po taliansky Aneta Javoreková - II.B HA. Zároveň sme pri tejto príležitosti vo vestibule školy pripravili aj nástenku, na ktorej sme prezentovali týchto šesť cudzích jazykov.

Prečo sa učiť cudzie jazyky?

  • Sociálny aspekt Jednou z najväčších výhod, ktoré učenie sa nových jazykov prináša, je fakt, že schopnosť dohovoriť sa, otvára človeku dvere do celého sveta. Ak výučba prebieha napríklad v rámci jazykových pobytov v zahraničí, kedy sa človek ocitá v skupine viacerých ľudí, spoločný cieľ napomáha zbližovaniu a nadväzovaniu kamarátskych vzťahov.

  • Veľké plus v životopise a pracovnom živote Ak človek hovorí viac ako jedným jazykom, jeho šance na dobré zamestnanie rapídne stúpnu. Jazykovo podkutí ľudia sú schopní komunikovať a interagovať v rámci viacerých komunít, čo zamestnávatelia považujú za cenný prínos.

  • Devíza cestovateľov Precestovať a spoznať cudziu krajinu je oveľa jednoduchšie, ak cestovateľ rozumie miestnemu jazyku. Kto sa vie v zahraničí dohovoriť, ten obvykle oveľa ľahšie nadviaže vzťahy s domácimi. Znalosťou jazyka im zároveň preukáže vyššiu mieru rešpektu.

  • Ďalší jazyk sa učí oveľa jednoduchšie

Po zvládnutí jedného cudzieho jazyka plynie výučba ďalšieho oveľa efektívnejšie. Mozog sa trénuje nielen samotnou výučbou, ale aj používaním a spracovávaním vetných skladieb a nových pojmov. Proces výučby cudzích jazykov cibrí metalinguistické schopnosti mozgu, ktorý si takto osvojuje techniky efektívnej výučby.

  • Podporuje kreativitu

Vedecká obec dospela k záveru, že ľudia, ovládajúci viac jazykov, sú vo všeobecnosti kreatívnejší ako tí, ktorí hovoria akurát svojou materinskou rečou. Štúdium cudzieho jazyka zároveň zlepšuje logické myslenie a posilňuje schopnosť riešiť problémy.

110 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page