top of page

Barmanský kurz 2020 / 2021


V školskom roku 2020/2021 ešte pred prechodom na dištančnú formu vzdelávania kvôli epidemiologickej situácii, sa uskutočnili 2 barmanské kurzy.


1. kurz v termíne od 28.09. – 02.10.2020, na ktorom sa zúčastnili žiaci prevažne zo IV.A HA a 2. kurz v termíne od 5.10 . do 9.10.2020 s účasťou žiakov zo IV.BHA a zo IV.CHA.
67 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page