top of page

Barmanské kurzy

Barmanské kurzy Hotelová akadémia v Nitre zabezpečila v školskom roku 2021/2022 pre svojich žiakov dva barmanské kurzy, ktoré sa pravidelne konajú v priestoroch školy – v malej spoločenskej miestnosti – v bare. Barmanské kurzy sa konali v dňoch:

  • 20. – 24.09.2021, zúčastnilo sa 21 žiakov z tried IV.A HA a IV.B HA

  • 27.09. – 01.10.2021, zúčastnilo sa 23 žiakov z tried IV.C HA a IV.A HA

Kurzy zabezpečovali školitelia zo Školy Barmana v Považskej Bystrici, pod vedením Martina Januru. Kurzy boli ukončené záverečnými teoretickými a praktickými skúškami, kde žiaci preukázali teoretické a predovšetkým praktické zručnosti pri príprave miešaných nápojov a získali Certifikát o absolvovaní barmanského kurzu Level 1.48 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page