top of page

Baristické kurzy

Baristické kurzy Hotelová akadémia v Nitre zabezpečila v školskom roku 2021/2022 pre svojich žiakov dva baristické kurzy. Baristické kurzy sa konali v dňoch: 13. – 15.10.2021, zúčastnilo sa 15 žiakov zo IV.A HA, 18. – 20.10.2021, zúčastnilo sa 15 žiakov z tried IV.C HA a IV.B HA. Kurzy zabezpečovali školitelia zo Školy Baristu v Banskej Bystrici, pod vedením odborného garanta Stanislava Cibuľu. Kurzy boli ukončené záverečnými teoretickými a praktickými skúškami, kde žiaci preukázali teoretické a predovšetkým praktické zručnosti pri príprave rôznych druhov káv a získali Certifikát o absolvovaní baristického kurzu.29 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page