top of page

Ako vyzerá výskum v 21. storočí

Študenti IV. A SPŠP počas jesennej odbornej exkurzie navštívili Výskumné centrum AgroBio Tech na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prehliadli si viaceré moderné laboratóriá, ako napr. laboratórium výživy ľudí či senzorické laboratórium, kde mali možnosť vidieť špičkové prístrojové vybavenie. Prostredníctvom odborného výkladu zamestnancov SPU Nitra spoznali moderné výskumné metódy a postupy napr. pri mikrobiologickom rozbore surovín. Taktiež sa oboznámili s inováciami rozličných potravín či vývojom moderných technológií napr. pri výrobe piva. Prehliadkou tohto špecializovaného pracoviska žiaci videli, ako sa výskum prepája s praxou.


68 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page