top of page

44. ročník súťaže SOČ

Po dvojročnej prestávke zapríčinenej koronou sa na SŠ opäť uskutočnilo školské kolo SOČ. Do tejto súťaže sa tradične zapájajú študenti SPŠP – tentokrát to boli Barbora Bučková a Ema Lujza Martinková zo IV. A. Po prvýkrát sa prihlásili aj študenti Gymnázia, a to Dalibor Jung a Frederika Kolesárová z Oktávy B.

Zopár informácií pre tých, ktorým skratka SOČ, teda Stredoškolská odborná činnosť, nič nehovorí. MŠ SR vyhlasuje každý rok súťažné odbory SOČ – pre tento ročník ich bolo 17. Súťažiaci si vyberá odbor SOČ a tému, ktorú chce vo svojej práci riešiť. Jeho úlohou je spracovať ku danej téme poznatky z literatúry, uskutočniť výskum, výsledky výskumu spracovať, podľa určených pravidiel napísať prácu a obhájiť ju pri prezentácii pred odbornou komisiou. Teda ide o serióznu vedeckú prácu, ktorá trvá dlhšie obdobie. Súťaž má 3 úrovne – školské, krajské a celoslovenské kolo.

Naši študenti tento rok riešili problematiku zdravej výživy – zamerali sa na cícer a dvojzrnnú pšenicu - dvojzrnku. Ich cieľom bolo poukázať na benefity konzumovania tejto strukoviny a starej, nešľachtenej odrody pšenice. Pomocou receptov na zaujímavé a netradičné jedlá, ktoré navrhli, pripravili a degustovali so študentmi, chceli zvýšiť záujem mladých ľudí o zdravé stravovanie.

Ďalšie práce sa zaoberali polyfenolmi získanými zo šupiek a jadierok hrozna a ich preukázateľne pozitívnym vplyvom na zdravie, ktorý dokázali pomocou výskumu na spermiách koní. Posledná práca riešila vplyv gélu z aloe vera na nádorové bunky vaječníkov.

Podľa výberu tém môžete vidieť, že našim SOČ-károm nie je ľahostajné zdravie. Pochopili, že cesta k aktívnemu životu vedie cez výživu.

Všetky práce postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 30.3.

Mladým vedcom želáme veľa úspechov v ďalšom kole SOČ, ale aj v budúcnosti!

Anna Bobušová

189 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page