top of page

Školské kolo SOČ na HA

Žiaci V. ročníka Hotelovej akadémie prezentovali svoju prácu 09. 02. 2023 na školskom kole SOČ. V komisii boli: Ing. Červeňanská, Ing. Kalincová a Ing. Hamadová.


Výsledky školského kola:

Odbor: 05 – Životné prostredie, geografia a geológia

1. miesto - Nikoleta Zajíčková z V.A

2. miesto - Lea Varsányiová z V.C

Odbor: 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

1. miesto - Peter Funfálek z V.C

2. miesto - Karin Romanová z V.C


Všetci žiaci postupujú do krajského kola, ktoré bude 22. 03. 2023 na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Gratulujeme a želáme veľa úspechov.


Ing. MáriaČerveňanská

149 views

Related Posts

See All
bottom of page