top of page

Školské kolo olympiády v Anglickom jazyku

Dňa 18.11.2021 sa na všetkých organizačných zložkách Spojenej školy uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Do súťaže sa zapojilo spolu 44 žiakov v troch kategóriách – 2A, 2B, 2D. Olympiáda pozostávala z dvoch častí – z písomnej, ktorá sa konala dňa 16.11.2021 o 20.00 online formou v prostredí Edupage. Na tvorbe online testov pozostávajúcich z úloh ako počúvanie a čítanie s porozumením, previerka slovnej zásoby a gramatiky sa podieľali tri štvorčlenné skúšobné komisie, ktorých členovia pri príprave daných úloh postupovali podľa pokynov IUVENTY ( hlavný organizátor súťaže ). Po vyhodnotení písomnej časti postúpilo na ústnu časť olympiády celkovo 36 žiakov. Ústna časť sa uskutočnila dňa 18.11.2021 o 12.30 prezenčne v priestoroch Spojenej školy. Prítomní žiaci mali možnosť preukázať rozsah svojich jazykových zručností v tvorbe príbehov k obrázkom a v situačných dialógoch pred trojčlennou komisiou rovnako aj žiaci v karanténe prostredníctvom platformy ZOOM. Úspešní riešitelia si prevzali za prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách knižné poukážky a diplomy dňa 19.11.2021 o 10.30 v zborovni školy. Všetkým oceneným ešte raz v mene Predmetovej komisie cudzích jazykov srdečne blahoželáme, víťazom želáme veľa úspechov v okresnom kole a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu opäť budúci školský rok.


Výsledková listina

18.11.2021


Kategória 2A

1. miesto: Soňa Felšöciová – sexta B GYM

2. miesto: Miroslav Marik - sexta B GYM

3. miesto: Martin Surovka – sexta B GYMKategória 2B

1. miesto: Monika Nyíriová– septima B GYM

2. miesto: Martin Sršeň – IV.A SŠŠ

3. miesto: Samuel Koprda – IV.A HAKategória 2D

1. miesto : Rebeka Kakašová – II.A SPŠP

2. miesto : Kristián Zábojník – I.C SŠŠ

3. miesto : Matúš Belák – I.A SPŠP
183 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page