top of page

Školenie Expedičákov

Pred jarnými prázdninami sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školenie “expedičákov“ - školiteľov a hodnotiteľov dobrodružnej expedície DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu), ktorého sa zúčastnili aj vedúci nášho Miestneho centra, nášho Slančíkova. Účastníci museli spracovať obrovské množstvo informácií, aby sa mohol naplno rozbehnúť kolotoč plánovania a realizácie dobrodružných expedícií, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Ďakujeme zúčastneným za priateľskú atmosféru, školiteľom za skvele zostavený program plný zážitkov, inovatívnych a interaktívnych aktivít, situácií simulujúcich prax a vtipných momentov. Slančíkovskému DofE tímu a učiteľom odborných predmetov ďakujeme za perfektne zvládnutú organizáciu a vedeniu školy za poskytnutie priestorov. Hor sa za dobrodružstvom!

Za DofE tím SŠ Zuzana Szombathová, koordinátor

103 views

Related Posts

See All
bottom of page