top of page

Imatrikulácie HA a SPŠP - štvrtok 19.12.2019

Dec 18, 2019

Starší spolužiaci HA a SPŠP pripravili od 8:00 pre prvákov súťaže, neobvyklé ochutnávky, sľub a zápis do imatrikulačnej listiny hotelákov a potravinárov. Organizáciu imatrikulácii a vianočnej akadémie tento rok zabezpečila trieda III.A HA pod vedením Ing. Jandovej a trieda II.A SPŠP pod vedením Ing. Spasičovej.

bottom of page