top of page

MATURITY

Maturita SPŠP

Stiahnuť súbor

Pokyny k maturite SPŠP

Maturita Hotelová akadémia

Stiahnuť súbor

Pokyny k maturite na Hotelovej akadémii

Maturita Stredná športová škola

Stiahnuť súbor

Pokyny k maturite na Strednej športovej škole

Maturita Gymnázium

Stiahnuť súbor

Pokyny k maturite Gymnázium Nitra

SPORT+GYM
maturita spsp
maturita ha
maturitaGYM

Dôležité termíny pre maturantov

7. mája 2024 - koniec uzatvárania známok za 2. polrok šk.roka

9. mája 2024 - klasifikačná porada pre maturitné ročníky všetkých organizačných zložiek školy

10. mája 2024 - rozlúčková slávnosť maturitných tried

13. - 17. mája 2024 - akademický týždeň

20. - 24. mája 2024 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky  zo  SJL, ANJ a TČOZ podľa harmonogramu

bottom of page