top of page
Chefs

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Stredisko pravidelnej odbornej praxe žiakov

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

V školskej jedálni je zabezpečené celodenné stravovanie (3 x denne) aj počas víkendov a prázdnin. Príprava jedál, prevádzka jedálne ako aj obsluha sú výsledkom práce žiakov, odborných vyučujúcich a personálu
v kuchyni. Školská jedáleň je miestom pravidelnej odbornej praxe žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka HA. Stravovanie dopĺňa bufet, v ktorom je široký sortiment spestrený čerstvým pečivom zo školskej pekárne a mliečnymi výrobkami z produkcie školskej mliekarne.

Od 1.9.2009 jedáleň prešla na spôsob evidencie stravy formou čipových kariet, ktoré všetci stravníci dostali zdarma v septembri. V prípade straty čipovej karty dostane žiak novú kartu za poplatok 5 €.

Výdaj stravy:
  raňajky 6:30 - 7:45
  obed 11:30 - 14:30
  večera 18:00 - 19:00

 

Cena stravnej jednotky:

 


Finančný príspevok zákonného zástupcu žiaka na nákup potravín platný od 1. marca 2023 tu.

Platby za stravu  je možné uhrádzať  formou trvalého príkazu, alebo prevodom z účtu najneskôr do 20. dňa predošlého mesiaca. Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a včasné uhrádzanie poplatkov. Septembrovú platbu je potrebné uhradiť  do 20. augusta, inak nebude žiak prihlásený na stravu.

Pri zadaní trvalého príkazu alebo prevodom z účtu je potrebné uviesť:

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0030 8664

Variabilný symbol: je uvedený v Edupage v časti PLATBY, žiak si ho prevezme u triedneho učiteľa alebo si ho nájde v elektronickej žiackej knižke v časti PLATBY.

Správa pre prijímateľa: uviesť meno a priezvisko žiaka + trieda

Odhlásenie stravy je možné vždy deň vopred do 11:00 nasledovne:

 •     cez internet (elektronická žiacka knižka)

 •     vhodením oznamu do schránky, ktorá sa nachádza v školskej jedálni

 •     telefonicky na čísle 037/6531608

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Prihlášky na stravovanie

Prihlásiť na stravu je možné  vyplnením prihlášky, ktorú môžete vhodiť do schránky v ŠJ, poslať poštou na adresu školy, odovzdať osobne alebo zaslať naskenovanú na email sona.greenall@spsnr.edu.sk.

Prihláška na školský rok 2023/2024 pre Gymnázium TU.

Prihláška na školský rok 2023/2024 pre Hotelovú akadémiu TU.

Prihláška na školský rok 2023/2024 pre Strednú športovú školu TU.

Prihláška na školský rok 2023/2024 pre Strednú priemyselnú školu potravinársku TU.

Prihláška na školský rok 2023/2024 pre študentov z iných škôl ubytovaných na ŠI TU.

Prihláška na školský rok 2023/2024 pre študentov (športovcov) z iných škôl ubytovaných na ŠI TU.

Kontakty na školskú jedáleň


PaedDr. Zuzana Savová, PhD.

Vedúca školskej jedálne

037/69 25 022, 037/65 31 608

e-mail: savova@spsnr.edu.sk

Soňa Greenall

Hospodárka


037/69 02 062, 037/65 31 608

e-mail: sona.greenall@spsnr.edu.sk

adresa:

Spojená škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra


e-mail: skola@spsnr.edu.sk
 

Škola
Raňajky
Obed + réžia
Večera
Mesačný preddavok iba obed
Mesačný preddavok ubytovaný na ŠI
Ročník
Spolu
Gymnázium
1,75 €
2,40 €
1,90 €
48 €
121 €
od 15 do 19 rokov Kvinta B, Sexta B, Septima B, Oktáva B, I.F, II.F, III.F
6,05 €
pre študentov (športovcov) ubytovaných na ŠI z iných škôl
2,10 €
2,70
2,30 €
-
142 €
od 15 do 19 rokov
7,10 €
pre študentov (športovcov) ubytovaných na ŠI z iných škôl
2,00 €
2,50
2,15 €
-
133 €
od 11 do 15 rokov
6,65 €
pre študentov ubytovaných na ŠI z iných škôl
1,75 €
2,40 €
1,90 €
-
121 €
od 15 do 19 rokov
6,05 €
pre študentov ubytovaných na ŠI z iných škôl
1,65 €
2,20 €
1,75 €
-
112 €
od 11 do 15 rokov
5,60 €
Stredná športová škola a
2,10 €
2,70 €
2,30 €
54 €
142
od 15 do 19 rokov I. ročník až IV. ročník
7,10 €
Hotelová akadémia
1,75 €
2,40 €
1,90 €
48 €
121 €
od 15 do 19 rokov I. ročník až V. ročník
6,05 €
Stredná priemyselná škola potravinárska
1,75 €
2,40 €
1,90 €
48 €
121 €
od 15 do 19 rokov Kvinta A, Sexta A, Septima A, Oktáva A, I. ročník až IV. ročník
6,05 €
Restauracia

Mliečny bar

Reštaurácia a mliečny bar sú prístupné nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť s ponukou teplých a studených pokrmov, sortimentom  dezertov, nápojov a denným obedovým menu. Zariadenie predstavuje prínos najmä pre žiakov školy, ktorí majú k dispozícií výrobné a odbytové stredisko pre zdokonalenie ich zručností a vedomostí v rámci odbornej praxe.

Raňajkové menu:

od 8:00 – 9:00 hod

 1. pečivo, maslo, džem

 2. opekaná slanina, volské oko, pečivo

 3. hemendex, pečivo

 4. miešané vajíčka, pečivo

 5. varené párky, pečivo

 6. grilovaná klobása, pečivo

 

Obedové menu:

od 11:00 – 13:30 hod

 

 

Rýchle občerstvenie:

14:00 – 17:30 hod

 • burger

 • výrobky studenej kuchyne

Fruit Cupcakes

Ponuka

 • Zákusky

 • Pudingové poháre

 • Špeciality studenej kuchyne

 • Čaj

 • Káva -espresso, lungo, dopio, cappuccino, flat white, latté macchiato

 • Limonády - citronáda, mäta, baza


Všetky ponúkané výrobky sú z našej produkcie.

Berieme objednávky na chlebíčky, obložené misy a slané pečivo (pagáčiky, syrové štrofiky)  10 dní dopredu  a objednávky na denné menu 1 deň dopredu do 14: 00 hod. na čísle: 037/6925067-68 alebo na e-mailovej adrese: mliecnybar@spsnr.edu.sk.

Ponuka zákuskov a slaného pečiva >
bottom of page