Chefs

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Stredisko pravidelnej odbornej praxe žiakov

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Príprava jedál, prevádzka jedálne ako aj obsluha sú výsledkom práce žiakov, odborných vyučujúcich a personálu
v kuchyni. Školská jedáleň je miestom pravidelnej odbornej praxe žiakov tretieho a štvrtého ročníka HA. Stravovanie dopĺňa bufet, v ktorom je široký sortiment spestrený čerstvým pečivom zo školskej pekárne a mliečnymi výrobkami z produkcie školskej mliekarne.

Od 1.9.2009 jedáleň prešla na spôsob evidencie stravných lístkov formou čipových kariet, ktoré všetci stravníci dostali zdarma v septembri. V prípade straty čipovej karty dostane žiak novú kartu za poplatok 5 €.

Platby za stravu je možné uhrádzať iba z účtu rodiča formou trvalého príkazu, ktorý rodič zadá do 25. dňa predošlého mesiaca (napr. mesiac september uhradí do 25. augusta). Platbu je možné realizovať aj cez internetbanking.  Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a včasné uhrádzanie poplatkov.

Číslo účtu za stravu: SK50 8180 0000 0070 0030 8664
SWIFT kód - BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: žiak si ho prevezme u triedneho učiteľa alebo si ho nájde v elektronickej žiackej knižke v časti PLATBY

Poznámka: do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko študenta


Vyúčtovanie preplatkov za stravu bude zrealizované koncom školského roka. Preplatky budú vrátené na účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.
 

Cena stravnej jednotky od 1.9.2020:

 • žiaci  I. - V. ročníka: obed 1,26 €

 • ubytovaní žiaci: mesačne 47 €

 • raňajky 1,19 €, obed 1,26 €, večera 1,15 €


Výdaj stravy:
Obedy sa vydávajú na čipové karty, náhradné stravné lístky sa vydávajú len v nevyhnutných prípadoch.
  raňajky 6:30 - 7:45
  obed 12:00 - 14:45
  večera 18:00 - 19:00

Odhlásiť stravný lístok môže žiak vždy deň vopred do 11:00 nasledovne:

 •     cez internet (elektronická žiacka knižka)

 •     vhodením oznamu do schránky, ktorá sa nachádza v školskej jedálni

 •     telefonicky na čísle 037/6531608

Kontakty na školskú jedáleň


PaedDr. Zuzana Savová, PhD.

Vedúca školskej jedálne

037/69 25 022

Soňa Greenall

Hospodárka


037/69 02 062, 037/65 31 608

adresa:

Spojená škola

Slančíkovej 2

950 50 Nitra


e-mail: skola@spsnr.edu.sk
 

 

Mliečny bar

Reštaurácia a mliečny bar sú prístupné nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť s ponukou teplých a studených pokrmov, sortimentom  dezertov, nápojov a denným obedovým menu. Zariadenie predstavuje prínos najmä pre žiakov školy, ktorí majú k dispozícií výrobné a odbytové stredisko pre zdokonalenie ich zručností a vedomostí v rámci odbornej praxe.

Ponúkame denné obedové menu za 3,90 €.

 

 

Otvorené:  Po – Pia 8:00 - 15:00
Menu podávame v čase od 11:00 do 13:30.

V súčasnosti prevádzka pracuje podľa vydaných a platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dňa 11.5.2022 bude Mliečny bar z technických príčin zatvorený

Fruit Cupcakes

Ponuka

 • Zákusky

 • Pudingové poháre

 • Špeciality studenej kuchyne

 • Nealko nápoje

 • Káva – piccolo, presso, latte, capuccino


Všetky ponúkané výrobky sú z našej produkcie.

Berieme objednávky na chlebíčky, obložené misy a slané pečivo (pagáčiky, syrové štrofiky)  10 dní dopredu  a objednávky na denné menu 1 deň dopredu do 14: 00 hod. na čísle: 037/6925067-68 alebo na e-mailovej adrese: mliecnybar@spsnr.edu.sk.

Ponuka zákuskov a slaného pečiva >